دسته‌بندی نشده

بانک شهر

وام خرید کالا بانک شهر

خرید کالا

سود وام: 23درصد

سقف وام: 200 میلیون تومان
نوع ضمانت: مسدودی سپرده
نیاز به سپرده: ندارد
حساب سپرده لازم: قرض الحسنه
سود سپرده بلند مدت 20درصد سالیانه
مسدودی سپرده: ندارد
زمان بازپرداخت: 60 ماه
قسط وام: 7.741.944 تومان
سود وام: 78.709.995 تومان
سپرده جداگانه: —
برای دریافت ای تسهیلات شخص نباید قبلا وام خرید کالا استفاده کرده باشد.
 

وام سلامت شهر بانک شهر

نام وام: سلامت شهر

سود وام: 23%

سقف وام: 2 میلیارد تومان
نوع ضمانت: ضامن رسمی
نیاز به سپرده: دارد
حساب سپرده لازم: قرض الحسنه
مسدودی سپرده: ندارد
زمان بازپرداخت: 60 ماه
قسط وام: 56.380.942
سود وام: 1.382.856.531 تومان
سپرده جداگانه: —
هزینه های جانبی:2.100.000 تومان برای تشکیل پرونده و ابونمان سالیانه
شرایط و مقررات:
وام گیرنده دارای پروانه کسب و پروانه طبابت باشد.

وام نقدی

بدون ضامن

نام وام : تسهیلات بدون ضامن (تسهیلات با همراه شهر پلاس)

سود وام : 18درصد

سقف وام :3میلیون تا 50 میلیون تومان وبرای حقوق بگیران بانک شهر 100 میلیون تومان
نوع ضمانت : اعتبار سنجی
نیاز به سپرده : 1
حساب سپرده لازم : قرض الحسنه ، کوتاه مدت یا جاری
مسدودی سپرده : ندارد
زمان بازپرداخت : 36 ماه
قسط وام : 1.935.486 تومان
سود وام : 19.677.499 تومان
سپرده جداگانه : —
هزینه های جانبی : 100.000 تومان برای تشکیل پرونده
شرایط و مقررات :
گیرنده وام حتما باید مشتری بانک شهر باشد .
گیرنده وام نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد .

پویا شهر

نام وام : پویا شهر

سود وام : 23درصد

سقف وام: 50 میلیون تا 300 میلیون تومان
نوع ضمانت : ضامن رسمی
نیاز به سپرده : دارد
حساب سپرده لازم : قرض الحسنه
میزان خواب سپرده : 3 ماه
مسدودی سپرده : ندارد
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده : 70درصد
زمان بازپرداخت : 36 ماه
قسط وام : 11.612.916 تومان
سود وام : 118.064.993 تومان
سپرده جداگانه : —
هزینه های جانبی : 100.000 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی
شرایط ومقررات : گیرنده وام و ضامن نباید بدهی به بانک و چک برگتی داشته باشد .
لازم به ذکر است که ارائه این تسهیلات بستگی به بوجه شهبه دارد .

تسهیلات با کارتخوان

نام وام : تسهیلات با دستگاه کارتخوان

سود وام : 23درصد

سقف وام: 2 میلیارد تومان
نوع ضمانت : ضامن رسمی و اعتبار شغلی و جواز کسب
نیاز به سپرده : دارد
حساب سپرده لازم : جاری
میزان خواب سپرده : 6 ماه
مسدودی سپرده : ندارد
زمان بازپرداخت : 36 ماه
قسط وام : 77.419.443 تومان
سود وام : 787.099.952 تومان
سپرده جداگانه : —
هزینه های جانبی : 100.000 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی
شرایط ومقررات : گیرنده وام و ضامن نباید بدهی به بانک و چک برگتی داشته باشد .
در این طرح حساب های متصل به دستگاه های کارتخوان بانک شهر بعد از گذشت حداقل 6 ماه از کارکرد حساب می توانند نسبت به دریافت تسهیلات با توجه به امتیاز و میانگین حساب خود اقدام کنند .

سپرده بلند مدت

وام با سپرده بلند مدت

سود وام : 23درصد

سقف وام: 1میلیارد تومان
نوع ضمانت : مسدودی سپرده
نیاز به سپرده : دارد
حساب سپرده لازم : بلند مدت 
سود سپرده : 21% و برای سپرده های 2 و 3 ساله این نرخ 21.5 % و 22.5% است .
مسدودی سپرده : دارد
مدت زمان مسدودی سپرده : 36ماه
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده : 90درصد
زمان بازپرداخت : 36 ماه
قسط وام : 38.709.722 تومان
سود وام : 393.549.976 تومان
سپرده جداگانه : —

شکوه

نام وام : شکوه

سود وام : نسبت به مدت زمان سپرده گذاری ، ایجاد میانگین حساب ، مدت زمان بازپرداخت اقساط و سود تسهیلات بین 10درصد تا 14درصد

سقف وام: 50 میلیون تومان
نوع ضمانت : ضامن رسمی
نیاز به سپرده : دارد
حساب سپرده لازم : قرض الحسنه یا کوتاه مدت
میزان سپرده : حداقل 2 میلیون تومان
مسدودی سپرده : ندارد
مدت زمان مسدودی سپرده : 90 ماه
زمان بازپرداخت : 24 ماه
قسط وام : 2.307.246 تومان
سود وام : 5.373.912 تومان
سپرده جداگانه : —

طرح اساتید

نام وام : طرح اساتید

سود وام : 23درصد

سقف وام: 200 میلیون تومان
نوع ضمانت : تا سقف 50 میلیون تومان 2 ضامن کسر حقوق و بالای 50 میلیون تومان سند ملک
نیاز به سپرده : دارد
وام گیرنده باید گردش حساب داشته باشد .
حساب سپرده لازم : کوتاه مدت عادی
مدت زمان خواب سپرده : حداقل 3 ماه 
مسدودی سپرده : ندارد
زمان بازپرداخت : بازپرداخت 48 ماه استو در صورت مجوز گرفتن از بانک میتوان تعداد اقساط را به 60 قسط رساند .
قسط وام : 5.638.094 تومان
سود وام : 138.285.653 تومان
سپرده جداگانه : —
هزینه فرصت مسدودی : 26.020.174 تومان
هزینه های جانبی :
58.000 تومان در صورتی که ضامن کسر حقوق باشد .
958.000 تومان در صورتی که ضامن سند ملک باشد .
شرایط و مقررات :
گیرنده وام نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد .
در صورتیکه ضامن سند ملک است نباید در رهن بانک دیگری باشد .

طرح شهریار

نام وام : طرح شهریار

سود وام : 23درصد

سقف وام : برای اصناف غیر پزشکی 1 میلیارد تومان و برای اصناف پزشکی 2 میلیارد تومان
نوع ضمانت : در این طرح تا سقف 50 میلیون تومان ضامن رسمی و 50 میلیون تومان به بالا سند ملک
نیاز به سپرده : دارد
حساب سپرده لازم : قرض الحسنه
سود سپرده : 3 ماه
مسدودی سپرده : ندارد
 در وام های با اقساط 36 ماه 16درصد مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود .
 در وام های با اقساط 48 ماه 16.8درصد مبلغ وام نزد بان مسدود میشود .
زمان بازپرداخت : 36 و 48 ماه
قسط وام : برای 2 میلیارد تومان 64.102.943 تومان و برای 1 میلیارد تومان 32.051.472 تومان
سود وام : 1.076.941.268 تومان
سپرده جداگانه : 1
هزینه فرصت مسدودی : 273.211.824 تومان 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *