دسته‌بندی نشده

بانک سپه

وام های نقدی

نام طرح : نگین میثاق

سود وام: 4درصد تا 23درصد

سقف وام: از 20 میلیون تومان تا 200 میلیون تومان

نوع ضمانت: ضامن رسمی

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

میزان خواب سپرده: 4 ماه

مسدودی سپرده: ندارد

زمان بازپرداخت: 60 ماه

قسط وام: 1.476.199 تومان

سود وام: 3.143.173 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه های جانبی: 100.000 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

نام وام: طرح نگین مهر

در این طرح میتوان با افتتاح حساب پس انداز و ایجاد گردش حساب تا سقف 50.000.000 تومان وام دریافت کنید.

سود وام: این وام قرض الحسنه است و برحسب ماندگاری سپرده 2درصد یا 4درصد کارمزد داد

سقف وام: از 1 میلیون تومان تا 200میلیون تومان

نوع ضمانت: ضامن رسمی

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

میزان سپرده: حداقل میزان سپرده برای دریافت این تسهیلات 500.000 تومان است.

میزان خوب سپرده: 3 ماه تا 9 ماه

مسدودی سپرده: ندارد

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده: 200ئذصد

زمان بازپرداخت: 36 ماه

قسط وام: 5.728.516 تومان و برای کارمزد 4درصد این مبلغ 5.904.797

سود وام: 6.226.567 تومان و برای کارمزد 4درصد این مبلغ 12.572.692

سپرده جداگانه: —

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

حداکثر زمان دریافت تسهیلات تا پایان سال جاری است.

شرط دریافت وام داشتن حداقل دوره گردش حساب است.

نام وام: نگین امید

سود وام: این تسهیلات سود ندارد فقط 2 درصد کارمزد دارد 

سقف وام: 300.000.000 میلیون

نوع ضمانت: ضامن رسمی و اعتبار شغلی

نیاز به سپرده: بین 1 تا 18 ماه نیاز به میانگین سپرده دارد.

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

میزان خواب سپرده: 1 ماه تا 18 ماه 

مسدودی سپرده: ندارد

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده: 30درصد

زمان بازپرداخت: 12 تا 60 ماه

قسط وام: 5.258.328 تومان

سود وام: 15.499.681 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه های جانبی: 200.000 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد 

نام وام: نگین اتیه

سود وام: سود این تسهیلات بین 8درصد تا 23درصد است و در ازای پرداخت هر 9 قسط ، 1 درصد از سود تسهیلات کسر میشود .

سقف وام: از 2 میلیون تومان تا 5 میلیارد تومان

نوع ضمانت: مسدودی سپرده

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: کوتاه مدت عادی

میزان سپرده: 1.000.000 تومان

سود سپرده: 1 درصد

میزان خواب سپرده: 2باید تا 12 ماه از زمان سپرده گذاری گذشته باشد .

مسدودی سپرده: ندارد

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده: 200 درصد

زمان بازپرداخت: 60 ماه

قسط وام: 140.952.355  تومان برای سود 23 درصد و بازپرداخت در 60 ماه

سود وام: 3.475.141.327 تومان و برای سود 23 درصد و بازپرداخت در 60 ماه

سپرده جداگانه: —

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

حداکثر مهلت زمان دریافت تسهیلات 8ماه بعد از افتتاح حساب است.

برای دریافت حداقل 2 ماه از زمان سپرده گذاری گذشته باشد.

نام وام: کار آسان

مشتریانی که دارای دستگاه پز فروشگاهی و درگاه پرداخت اینترنتی بانک سپه هستند میتوانند با ایجاد میانگین حساب 2 تا 6 ماه اقدام به دریافت این تسهیلات کنند.

سود وام: 23  درصد

سقف وام: 5.000.000.000 تومان

نوع ضمانت: اعتبار شغلی و ضامن هم صنف داری جواز کسب

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: حساب جاری یا کوتاه مدت

مسدودی سپرده: ندارد

زمان بازپرداخت: 36 ماه

قسط وام: 193.548.608 تومان

سود وام: 1.967.749.880 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه جانبی: 200.000تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

شخص دارای جواز کسب باشد. 

وام های فوری

نام وام: جعاله

این وام بر خلاف وام های جعاله دیگر نیاز به سند ملک ندارد و با ضامن میتوانید تسهیلات را دریافت کنید .

سود وام: 23 درصد

سقف وام: 40.000.000 تومان

نوع ضمانت: این تسهیلات به ازای هی 20.000.000 تومان یک ضامن رسمی نیاز است

نیاز به سپرده: دارد و 10 درصد از مبلغ وام در بانک مسدود میشود.

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

مسدودی سپرده: دارد

زمان بازپرداخت: 48 ماه

قسط وام: 1.282.059 تومان

سود وام: 21.538.825 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه فرصت مسدودی: 4.843.660 تومان

هزینه جانبی: 100.000تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

 

نام وام: بهین کارت 2

این طرح جایگزین بهین کارت شده و بدون سود کارمزد است و تا 100.000.000 تومان میتواتید تسهیلات برای خرید کالا بگیرید.

سقف وام: از 20 تا 100 میلیون تومان

نوع ضمانت: تا سقف 50 میلیون تومان با یک فقره چک و از 50 تا 100 باید ضامن معتبر و چک داشت

نیاز به سپرده: ندارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

مسدودی سپرده: ندارد

زمان بازپرداخت: 18 ماه

قسط وام: 6.250.000 تومان

هزینه جانبی: 1.200.000 تومان برای تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات:

شخص نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.

این طرح در قالب کارت اعتباری داده میشود.

وام های خوداشتغالی

نام وام: خود اشتغالی

برای دریافت این وام باید معرفی نامه از سازمان بهزیستی، بنیاد شهید، امور ایثارگران و کمیته امداد امام خمینی ارائه دهید.

آنام وام: خود اشتغالی

سود وام : این وام قرض الحسنه است و فقط 4 درصد کارمزد دارد.

سقف وام: از 20 میلیون تا 150 میلیون تومان و برای کارفرمایی 300 میلیون تومان

زمان بازپرداخت: 84 ماه

نوع ضمانت: ضامن رسمی

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم : قرض الحسنه

مسدودی سپرده: ندارد

قسط وام: 2.050.321 تومان

سود وام: 22.226.960 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه های جانبی: 100.000 تومان برای تشکیل پرونده

شرایط و مقررات:

گیرنده وام نباید به بانک بدهکار و چک برگشتی داشته باشد.

در صورت معوق شدن تسهیلات با نرخ وجه التزام 12 درصد است.

پرداخت تسهیلات طرح اشتغالزایی منوط به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز با حداقل مانده 100.000 تومان میباشد.

وام های بدون ضامن

نام وام: بدون ضامن

سود وام: 23 درصد

سقف وام: 100.000.000 تومان

زمان بازپرداخت: برای 100 میلیون 48 ماه و برای 50 میلیون 36 ماه

نوع ضمانت: اعتبارسنجی

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

قسط وام: 3.205.147 تومان

سود وام: 53.847.063 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه های جانبی: 1.100.000 تومان برای تشکیل پرونده و ابونمان سالیانه

شرایط و مقررات:

وام گیرنده دارای اعتبار ، B یا C باشد.

وام گیرنده حقوق بگیر همان بانک باشد.

وام ازدواج

نام وام: وام ازدواج

سود وام: این وام قرض الحسنه و بدون سود است و فقط 4 درصد کارمزد دارد.

سقف وام: 350 میلیون برای پسران زیر  25 سال و دختران زیر 23 سال است و 300 میلیون برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر 23 سال است.

نوع ضمانت: ضامن رسمی

نیاز به سپرده: ندارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

مسدودی سپرده: ندارد

زمان بازپرداخت: 120 ماه

قسط وام: برای 350 میلیون 3.190.000 تومان و برای 300 میلیون 2.730.000 تومان

سود وام: 3.143.173 تومان

سپرده جداگانه: —

هزینه های جانبی: 4.100.000 تومان برای تشکیل پرونده و کارمزد تسهیلات

شرایط و مقررات:

به دلیل محدود بودن شعبه بانک ها برای وام ازدواج شخص باید  در سامانه بانک مرکزی ثبت اطلاعات کند و سپس بانک به شخص شعبه معرفی میکند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *