شرایط دریافت وام قرض الحسنه بانک رسالت

شرکت : بانک قرض الحسنه 

سود : 2 درصدی , 2 درصد هم کارمزد تعلق میگیرد 

سقف وام : 300 میلیون

نوع ضمانت : در صورتی‌که بعد از طی مدت سپرده شرایط دریافت وام قرض الحسنه بانک رسالت را نداشته باشید، میتوانید امتیاز وام قرض الحسنه بانک رسالت را در همان شعبه به وابستگان درجه یک واگذار کنید.

نیاز به سپرده : ✔

حساب سپرده لازم : حساب قرض الحسنه

مدت زمان خواب سپرده :

حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه

مسدودی سپرده : ❌

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده : 100درصدی  به ازای 6 ماه خواب سپرده در بازپرداخت 12 ماهه

حداکثر زمان بازپرداخت وام : 60ماه

  • 60 ماه برای وام به میزان 20 درصدی  معدل حساب
  • 48 ماه برای وام به میزان 40 درصدی معدل حساب
  • 36 ماه برای وام به میزان 60 درصدی معدل حساب
  • 24 ماه برای وام به میزان 80 درصدی حساب
  • 12 ماه برای وام به میزان 100 درصدی معدل حساب

هر ماه اضافه‌تر خواب سپرده 2ماه به میزان بازپرداخت اقساط وام قرض الحسنه بانک رسالت افزوده می‌شود.

اقساط وام : 5,454,545 تومان

کل سود وام : 36,000,000 تومان

مجموع رقم وام و سود : 336,000,000 تومان

سپرده جداگانه :

شرکت : بانک قرض الحسنه 

سود : 2 درصدی , 2 درصد هم کارمزد تعلق میگیرد 

سقف وام : 300 میلیون

نوع ضمانت : در صورتی‌که بعد از طی مدت سپرده شرایط دریافت وام قرض الحسنه بانک رسالت را نداشته باشید، میتوانید امتیاز وام قرض الحسنه بانک رسالت را در همان شعبه به وابستگان درجه یک واگذار کنید.

نیاز به سپرده : ✔

حساب سپرده لازم : حساب قرض الحسنه

مدت زمان خواب سپرده :

حداقل 3 ماه و حداکثر 6 ماه

مسدودی سپرده : ❌

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده : 100درصدی  به ازای 6 ماه خواب سپرده در بازپرداخت 12 ماهه

حداکثر زمان بازپرداخت وام : 60ماه

  • 60 ماه برای وام به میزان 20 درصدی  معدل حساب
  • 48 ماه برای وام به میزان 40 درصدی معدل حساب
  • 36 ماه برای وام به میزان 60 درصدی معدل حساب
  • 24 ماه برای وام به میزان 80 درصدی حساب
  • 12 ماه برای وام به میزان 100 درصدی معدل حساب

هر ماه اضافه‌تر خواب سپرده 2ماه به میزان بازپرداخت وام قرض الحسنه بانک رسالت اقساط افزوده می‌شود.

اقساط وام : 5,454,545 تومان

کل سود وام : 36,000,000 تومان

مجموع رقم وام و سود : 336,000,000 تومان

سپرده جداگانه :

وام قرض الحسنه بانک رسالت

وام قرض الحسنه بانک رسالت در واقع وام بدون سود است که تنها کارمزد ۲ درصدی آن دریافت می‌شود. این وام بر اساس مدت سپرده‌گذاری شما در اقساط دلخواه قابل بازپرداخت است. وام فوری بانک رسالت بدون سپرده، یکی پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی کشور است. گرفتن وام قرض الحسنه بانک رسالت با سفته هم امکانپذیر است و برای همین درخواست وام قرض الحسنه بانک رسالت همیشه یکی از پرمتقاضی‌ترین وام های بانکی شناخته می‌شود.