وام رشد بانک ملت

شرکت : بانک ملت

نام وام : بانک ملت

سود : سود این وام بین %1 تا %23 درصد است

سقف وام : 200 میلیون تومان

نوع ضمانت : ضامن رسمی

نیاز به سپرده : ✔ ، برای دریافت وام طرح رشد بانک ملت نیاز به ۳-۶ ماه میانگین حساب است

حساب سپرده لازم : حساب قرض الحسنه

سود سپرده : %5 ، در صورتی که حساب کوتاه مدت باشد

مدت زمان خواب سپرده : بین 3 ماه تا 6 ماه

مسدودی سپرده : ✖

نسبت مبلغ وام به میزان : 400

سپرده : 60 ماه

حد اکثر زمان بازپرداخت وام : 5,638,094 تومان ، این مبلغ برای نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه است

قسط وام : 5,638,094 تومان ، این مبلغ برای نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه است

کل سود وام : 138,285,653 تومان ، این مبلغ برای نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه است

مجموع رقم وام و سود : 338,365,653 تومان ، این مبلغ برای نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت ۶۰ ماه است

سپرده جداگانه : –

هزینه های جانبی : 200 هزار تومان شامل : تشکیل پرونده و اعتبارسنجی

شرایط و مقررات : برای دریافت وام طرح بانک ملت وام گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد.

وام رشد بانک ملت

وام طرح رشد بانک ملت از خدمات جدید تسهیلاتی این بانک است. در این طرح می‌توانید تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنید. از شرط‌ های اصلی این وام داشتن میانگین حساب ۳-۶ ماه است. یکی از ویژگی های مهم وام رشد ضریب برابری ۴۰۰ درصدی آن است. بعنوان مثال اگر در بازه ۳-۶ ماهه دارای ۵۰ میلیون تومان میانگین حساب باشید،‌ می‌توانید تا ۴ برابر سپرده‌تان یعنی تا ۲۰۰ میلیون تومان وام دریافت کنید. حداکثر دوره بازپرداخت این طرح نیز ۶۰ ماه و ضمانت طرح رشد ضامن رسمی است.

نکته مهم: در وام رشد بانک ملت سقف وام اشخاص حقوقی ۱.۵ میلیارد تومان است.

همچنین امکان انتقال امتیاز این طرح به دیگران نیز وجود دارد.