وام فوری بانوان بانک ملی

امکان واگذاری امتیاز دریافت تسهیلات به همسر یا فرزندان و ارائه خدمات بیمه‌ای مانند ارائه تخفیف در انواع بیمه‌نامه برای افتتاح‌کننده حساب یا همسر و فرزندان وی از مزایای جانبی این طرح است.

نام: طرح ویژه بانوان

سود: 23 درصد

در صورتی که سپرده شما نزد بانک مسدود شود، سود 10 درصد و فوری پرداخت میشود.

سقف وام: 50 میلیون تومان

نوع ضمانت: ضامن رسمی
نیاز به سپرده: ایجاد میانگین حداقل 3 ماه
حساب سپرده لازم: حساب قرض الحسنه
مسدودی سپرده: 5 درصد نبلغ وام تا زمان تسویه نزد وام مسدود میشود.
زمان بازپرداخت: 36 ماه
مبلغ قسط وام: 1.935.486 تومان
مبلغ سود وام: 19.677.499 تومان
سپرده جداگانه: –
هزینه جانبی: 560 تومان برای تشکیل پرونده و آبونمان سالیانه
شرایط و مقررات: 
گیرنده وام نباید به بانک بدهی و چک برگشتی داشته باشد.
افرادی که از قبل در شعب این بانک دارای حساب هستند نیز شامل این طرح می‌شوند.