وام بانوان بانک رسالت

در حال حاضر بانک رسالت به بانوان خانه دار وام ارائه میدهد.

برای دریافت وام دو روش وجود دارد:

روش اول: داشتن سپرده در بانک

اگر شخص درخواست کننده وام بانوان حساب سپرده در بانک رسالت داشته باشد، پس از بررسی برآورد وام و تعیین میزان وام میتوان به دریافت این وام اقدام کرد.

روش دوم: استفاده از خدمات معرفی وام

اگر شخص درخواست کننده وام بانوان هیچ حساب سپرده ای در بانک در بانک رسالت نداشته باشد باید از خدمات معرفی وام استفاده کند.

مبلغ وام: 200 میلیون تومان 

سود وام: 2 درصد کارمزد

زمان بازپرداخت: 12 تا 60 ماه

شرایط و مقررات دریافت وام فوری بانوان بانک رسالت:

• با درخواست و دریافت وام بانوان قرض‌الحسنه رسالت، سپرده شما مسدود نخواهد شد، بنابراین برای دریافت وام فوری بانوان نیازی به نگرانی از این موضوع نیست.

• دریافت تسهیلات اعم از وام‌های قرض‌الحسنه، بر اساس دستورالعمل‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ضوابط داخلی بانک رسالت صورت می‌گیرد.

• ضامن معرفی شده باید قبلاً در بانک رسالت حساب داشته باشد. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است و به عنوان یکی از شرایط اساسی دریافت وام بانوان مطرح می‌شود.

• افراد دریافت‌کننده وام باید اقساط خود را به موقع پرداخت کنند. به‌طور کلی، رعایت مواعد پرداخت اقساط به منظور جلوگیری از جریمه دیرکرد بسیار ضروری و بااهمیت است.

• نتیجه اعتبارسنجی افراد متقاضی وام بر اساس چهار مرحله ارائه می‌شود. در صورتی که نتیجه اعتبارسنجی فرد ممتاز باشد، امکان دریافت وام بانوان بدون نیاز به چک و ضامن وجود دارد.

• ضمانت‌کننده وام فوری بانوان باید مدارک مربوطه را ارائه دهد، از جمله کارت ملی هوشمند یا کد رهگیری آن، شماره حساب بانک رسالت و سفته الکترونیکی.

• در صورت بروز مشکل در فرآیند اخذ وام از طریق سامانه، رنگ درخواست وام از سبز به صورتی تغییر می‌کند و درخواست رد می‌شود.