شانس

مشخصات فردی

YYYY slash MM slash DD
جنسیت(Required)
وضعیت تاهل(Required)
سرپرست خانواده می باشم ؟
آدرس(Required)

اطلاعات درآمدی

خالص درآمد ماهیانه = متوسط خالص حقوق و مزایای دریافتی ماهیانه برای کارمندان و متوسط سود خالص ماهیانه برای مشاغل آزاد
توان پرداخت قسط = خالص درآمد ماهیانه منهای مجموع هزینه های روزمره زندگی شامل هزینه خوراک ، پوشاک ، مسکن و غیره و اقساط وام های فعلی بانک ها

مشخصات حرفه ای و شغلی

نوع شغل
Max. file size: 1 MB.

اگر حساب اصلی شما در بانکی غیر از بانک قرض الحسنه رسالت است ، میتوانید با اعلام مشخصات آن حساب به بهبود کیفیت اعتبار سنجی خودتان کمک کنید .

Max. file size: 1 MB.

اطلاعات مربوط به شغل دوم ( در صورت وجود )

Max. file size: 1 MB.