متقاضیان دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت با نرخ سود از ۸ درصد تا ۱۸ درصد می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این مطلب جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

بانک ملت تسهیلاتی را تحت عنوان شایان طراحی کرده است. در این طرح وام متقاضیان می‌توانند در قبال معدل یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری عادی با/بدون دسته چک یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی خود اقدام به دریافت وام کنند.

از جمله شرایط دریافت این تسهیلات می‌توان به متناسب با ماندگاری حسابِ خود، به شرط احراز اهلیت و ظرفیت اعتباری و سایر شرایط مورد نیاز در قبال وثایق و تضامین وفق مقررات از اولویت دریافت تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر از تسهیلات عادی به شرح آتی اشاره کرد.

مزایای وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت

از جمله مزایای طرح شایان نیز می‌توان به امکان دریافت تسهیلات در کوتاهترین زمان، امکان سپرده‌گذاری تدریجی، امکان دریافت تسهیلات تا دو برابر معدل حساب، امکان صدور چک بانکی به نام متقاضی، امکان بازپرداخت تسهیلات تا ۶۰ ماه و امکان معرفی افراد توسط مشتریان مهمان و مشتریان حقوقی اشاره کرد.

افراد حقیقی می‌توانند پس از افتتاح حساب یا افزایش موجودی حساب فعلی خود با در نظر گرفتن جزییات طرح نسبت به دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت اقدام نماید. همچنین مشتریان مهان بانک ملت می‌توانند متناسب با امتیاز حساب خود نسبت به معرفی افراد جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی، شرکت‌ها یا سازمان‌ها نیز می‌توانند در راستای افتتاح حساب یا افزایش موجودی خود اقدام کرده و مطابق شرایط طرح، کارکنان خود را جهت دریافت تسهیلات متناسب با امتیاز اکتسابی به بانک معرفی کنند.

نحوه بازپرداخت اقساط

حداکثر مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات طرح شایان ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است. متقاضیان دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به شعب بانکی با استفاده از یکی از کانال‌های غیرحضوری مرسوم، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود به صورت غیرحضوری اقدام نمایند.

شرایط دریافت وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بانک ملت

افرادی که دارای پایانه فروش متصل به شرکت به پرداخت ملت هستند، امکان درخواست برای وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی طرح «پذیرندگان ملت» را دارند. این وام براساس رتبه اعتباری حساب آن‌ها پرداخت خواهد شد.

شرایط دریافت وام

  • متقاضیان وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی باید در یکی از شعب بانک ملت سپرده جاری داشته باشند.
  • داشتن حداقل میانگین حساب سه ماهه برای دریافت این تسهیلات ضروری است.
  • افرادی که خواهان این وام هستند باید سند ملکی و پروانه کسب ارائه دهند.

سود وام و تعداد اقساط چقدر است؟

حداکثر سود این وام ۱۸ درصد و سقف زمان بازپرداخت ۴۸ ماه است.

مبلغ اقساط این وام چقدر است؟

براساس مبلغ وام، مدت زمان پرداخت و نرخ سود، میزان هر قسط ۹۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان است. کل سود وام ۱ میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۴۰ تومان و جمع رقم تسهیلات و سود آن ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد بود.

بانک ملت بیست و نهم آذرماه سال ۱۳۵۸ از ادغام بانک‌های تهران، بیمه ایران، ایران و عرب، بین المللی ایران، اعتبارات تعاونی و توزیع و چند بانک دیگر به وجود آمد. مهم‌ترین راهبرد این مجموعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. رشد و بهره وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته بندی مشتریان و همچنین فرآیندهای مربوط به سود و … از جمله اهداف این بانک هستند.

درج در این مطلب جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، متقاضیان دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت با نرخ سود از ۸ درصد تا ۱۸ درصد می‌توانند با در نظر گرفتن شرایط مندرج در این مطلب جهت دریافت تسهیلات اقدام کنند.

بانک ملت تسهیلاتی را تحت عنوان شایان طراحی کرده است. در این طرح متقاضیان می‌توانند در قبال معدل یکی از انواع حساب‌های قرض‌الحسنه جاری عادی با/بدون دسته چک یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی خود اقدام به دریافت وام کنند.

از جمله شرایط دریافت این تسهیلات می‌توان به متناسب با ماندگاری حسابِ خود، به شرط احراز اهلیت و ظرفیت اعتباری و سایر شرایط مورد نیاز در قبال وثایق و تضامین وفق مقررات از اولویت دریافت تسهیلات با نرخ‌های پایین‌تر از تسهیلات عادی به شرح آتی اشاره کرد.

مزایای وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت

از جمله مزایای طرح شایان نیز می‌توان به امکان دریافت تسهیلات در کوتاهترین زمان، امکان سپرده‌گذاری تدریجی، امکان دریافت تسهیلات تا دو برابر معدل حساب، امکان صدور چک بانکی به نام متقاضی، امکان بازپرداخت تسهیلات تا ۶۰ ماه و امکان معرفی افراد توسط مشتریان مهان و مشتریان حقوقی اشاره کرد.

نحوه دریافت وام طرح شایان

افراد حقیقی می‌توانند پس از افتتاح حساب یا افزایش موجودی حساب فعلی خود با در نظر گرفتن جزییات طرح نسبت به دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت اقدام نماید. همچنین مشتریان مهان بانک ملت می‌توانند متناسب با امتیاز حساب خود نسبت به معرفی افراد جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

اشخاص حقوقی، شرکت‌ها یا سازمان‌ها نیز می‌توانند در راستای افتتاح حساب یا افزایش موجودی خود اقدام کرده و مطابق شرایط طرح، کارکنان خود را جهت دریافت تسهیلات متناسب با امتیاز اکتسابی به بانک معرفی کنند.

نحوه بازپرداخت اقساط

حداکثر مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات طرح شایان ۶۰ ماه در نظر گرفته شده است. متقاضیان دریافت وام ۵۰۰ میلیونی بانک ملت می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به شعب بانکی با استفاده از یکی از کانال‌های غیرحضوری مرسوم، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود به صورت غیرحضوری اقدام نمایند.

شرایط دریافت وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بانک ملت

افرادی که دارای پایانه فروش متصل به شرکت به پرداخت ملت هستند، امکان درخواست برای وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی طرح «پذیرندگان ملت» را دارند. این وام براساس رتبه اعتباری حساب آن‌ها پرداخت خواهد شد.

شرایط دریافت وام

  • متقاضیان وام ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی باید در یکی از شعب بانک ملت سپرده جاری داشته باشند.
  • داشتن حداقل میانگین حساب سه ماهه برای دریافت این تسهیلات ضروری است.
  • افرادی که خواهان این وام هستند باید سند ملکی و پروانه کسب ارائه دهند.

سود وام و تعداد اقساط چقدر است؟

حداکثر سود این وام ۱۸ درصد و سقف زمان بازپرداخت ۴۸ ماه است.

مبلغ اقساط این وام چقدر است؟

براساس مبلغ وام، مدت زمان پرداخت و نرخ سود، میزان هر قسط ۹۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان است. کل سود وام ۱ میلیارد و ۳۱۱ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۴۰ تومان و جمع رقم تسهیلات و سود آن ۴ میلیارد و ۵۲۰ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد بود.

بانک ملت بیست و نهم آذرماه سال ۱۳۵۸ از ادغام بانک‌های تهران، بیمه ایران، ایران و عرب، بین المللی ایران، اعتبارات تعاونی و توزیع و چند بانک دیگر به وجود آمد. مهم‌ترین راهبرد این مجموعه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد است. رشد و بهره وری بانک، سوددهی و ارائه خدمات مناسب به مشتریان، شناخت نیازها و دسته بندی مشتریان و همچنین فرآیندهای مربوط به سود و … از جمله اهداف این بانک هستند.