وام با سپرده بلند مدت بانک سامان

نام شرکت: بانک سامان

نام وام: وام با سپرده بلند مدت

سود وام: 23 درصد

سقف وام: یک میلیارد تومان

نوع ضمانت: مسدودی سپرده

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: بلند مدت

سود سپرده: 23 درصد

مسدودی سپرده: دارد

مدت زمان مسدودی سپرده: 12 ماه سپرده به عنوان ضامن تا موعد تسویه حساب کامل حساب کامل مسدود می شود .

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده : 80

حداکثر زمان باز پرداخت: 36 ماه باز پرداخت این وام حداکثر 36 ماه است ولی در صورتی که وام در 12 ماه تسویه شود مسدودی 15 درصد وام اجرا نمی شود.

قسط وام: 38.709.722 تومان ( این مبلغ برای سقف حداکثر مدت بازپرداخت 36 ماه است).

کل سود وام: 393.549.976 تومان

مجموع رقم وام و سود: 1.393.549.976 تومان

سپرده جداگانه: یک

هزینه فرصت مسدودی: 121.969.564 تومان

شرایط و مقررات :

  • فرد نباید به بانک بدهکار و چک برگشتی داشته باشد .
  • این نوع وام ضامن نمی خواهد
  • 5 درصد مبلغ وام به عنوان کارمزد کسر میشود .

تسهیلات اعتباری سپرده بانک سامان

نام شرکت: بانک سامان

نام وام: تسهیلات اعتباری سپرده گذاران

سود: 23 درصد

سقف وام: 200 ملیون تومان

نوع ضمانت: مسدودی سپرده

نیاز به سپرده: دارد

حساب سپرده لازم: بلند مدت

میزان سپرده: 5000000

سود سپرده: 15 درصد

مسدودی سپرده: دارد

مدت زمان مسدوی سپرده: 36 ماه

نسبت مبلغ وام به میزان سپرده: 80

حداکثر زمان باز پرداخت: 33 ماه ( حداکثر 36 ماه است).

قسط وام: 8.234.009 تومان

کل سود وام: 71.722.306 تومان

مجموع رقم وام و سود: 265.221.667 تومان

سپرده جداگانه: ندارد

شرایط و مقررات:

  • این تهسیلات ابتدا 3 ماه تنفس دارد .
  • فرد نباید به بانک بدهکار و یا چک برگشتی داشته باشد .

وام مسکن بانک سامان

نام شرکت: بانک سامان 

نام وام: مسکن سامان

سود: 23 درصد

علاوه بر این 23 درصد 3 درصد بیمه نظارت و 3 درصد سود ریسک اعتباری نیز شامل می شود که در واقع سود تهسیلات خرید مسکن بانک سامان 29 درصد است .

سقف وام: 2 میلیارد تومان (برای شهرهای بزرگ 750 ملیون تومان) و (سایر شهرها 500 ملیون تومان)

نوع ضمانت: سند ملک

نیاز به سپرده: ندارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

مسدودی سپرده: دارد

فرد باید بین 3 تا 6 ماه میانگین حساب داشته باشد .

25 درصد از مبلغ وام نزد بانک مسدود میشود.

حداکثر زمان باز پرداخت : 60 ماه

قسط وام: 56.380.942 تومان

کل سود وام: 1.442.856.531 تومان

مجموع رقم وام و سود: 3.442.856.531 تومان

سپرده جداگانه: ندارد

هزینه فرصت مسدودی: 406.565.215 تومان

هزینه های جانبی: 5 ملیون و 500 هزار تومان شامل : بیمه و تشکیل پرونده و حق کارشناسی

شرایط و مقررات:

  • فاقد هرگونه چک برگشتی و بدهی و تعهدات غیر جاری نزد سیستم بانکی کشور باشد .
  • سند ملکی باید به نام خود یا همسر وام گیرنده باشد .
  • سن بنای ملک باید زیره 25 سال باشد .
  • اعتبار سنجی از طریق فیش حقوقی و یا گردش حساب برای بازپرداخت اقساط
  • ملک باید بلامعارض ( بدون ادعا از جانب اداره اوقاف و شخص ثالث ) و دارای پایان کار باشد .

وام ازدواج بانک سامان

شرکت: بانک سامان

نام وام: ازدواج

سود وام: 4 درصد (این وام به صورت قرض الحسنه و بدون سود است و تنها 4 درصد کارمزد دارد).

سقف وام: 350 میلیون تومان (این سقف وام برای پسران زیر 25 سال و دختران زیر سن 23 سال است و افرادی که بیشتر از این رده سنی هستند؛ شامل سقف وام ث300 میلیونی می شوند).

نوع ضمانت: ضامن رسمی

نیاز به سپرده: ندارد

حساب سپرده لازم: قرض الحسنه

مسدودی سپرده: ندارد

حد اکثر زمان بازپرداخت: 120 ماه

قسط وام: 3.181.818 تومان (برای وام 300 میلیون تومانی این مبلغ 2.727.273 تومان است.

کل سود وام: 77.000.000 تومان

مجموع رقم وام و سود: 427.000.000 تومان (این مبلغ برای وام 300 میلیون تومانی 366.000.000 تومان است.

سپرده جداگانه: ندارد

هزینه های جانبی: 4.100.000 تومان شامل: تشکیل پرونده و کارمزد تسهیلات.

شرایط و مقررات: شعبه های بانک برای وام ازدواج محدود است و متقاضی ابتدا در سامانه بانک مرکزی ثبت اطلاعات کند؛ سپس از طرف بانک به متقاضی شعبه وام دهنده معرفی می شود.