وام فوری قرض الحسنه 300 میلیونی بانک دی

طرح باران برای مشتریان حقوقی بانک دی 750 میلیون تومان و برای مشتریان حقیقی 300 میلیون تومان است و 10 میلیون تومان در حساب نگهداری میشود.

نام طرح: باران

مبلغ وام: 300 میلیون تومان

سود: این وام قرض الحسنه است و فقط 4 درصد کارمزد دارد

نوع ضمانت: ضامن رسمی

مدت سپرده:  1 ماه تا 12 ماه

زمان بازپرداخت: 60 ماه

مبلغ اقساط: 5.454.545 تومان

مبلغ سود: 36 میلیون تومان

 

ایرانیان پشتیبان شما برای دریافت وام فوری 300 میلیونی بانک دی

مقالات مشابه