ایرانیان اعتماد

ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک های عامل:

با هدف رعایت عدالت اجتماعی و با در نظر گرفتن محدود بدون منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور، امکان دریافت وام قرض الحسنه اشتغالزایی برای هر فرد فقط 1 بار است.

سقف فردی وام قرض الحسنه اشتغالزایی 150 میلیون تومان و سقف کارفرمایی به ازای به کارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا 40 میلیارد تومان است و مدت بازپرداخت تسهیلات 7 سال می باشد.

تسهیل امر مقدس ازدواج و فرزندآوری توسط بانک تجارت:

مدیریت روابط عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی گزارش کرده است ، این بانک در دومین ماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۵۳۵۹ فقره تسهیلات ازدواج پرداخت کرد و درحوزه مسئولیت اجتماعی آمار عملکرد ۲ ماه اخیر سال ۱۴۰۳ را به ۵۸۲۷ فقره رساند .

در جهت اجرای قانون حمایت از فرزندآوری و جوانی جمعیت ، در اردیبهشت ماه امسال ، تعداد ۶۹۸۱ فقره تسهیلات پرداخت کرد و در همین راستا تعداد تسهیلات پرداختی بانک تجارت تا پایان اردیبهت ماه به ۸۲۱۱ فقره افزایش یافت .

درنهایت بانک تجارت در سال ۱۴۰۲ پرداخت ۹۵ هزار و ۱۸۱ فقره تسهیلات ازدواج و ۸۹ هزار و ۵۳۴ فقره تسهیلات فرزندآوری از جوانان ایرانی حمایت کرد.

شعبه های بانک تجارت، از شانزدهم خرداد کار و فعالیت خود را در تمامی روزهای هفته، از ساعت 6:30 تا 12:30 خدمت‌رسانی می‌کنند.

طبق گزارشی که توسط مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی گرفته شده و بنابر اطلاعیه شورای هماهنگی بانک‌ها درباره ی تغییر ساعت کاری در ساعات پرمصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی، ساعت کاری، مدیریت‌ها و واحدهای ارزی بانک تجارت،  فعالیت خود را از شنبه تا پنجشنبه، ساعت 6:30 تا 12:30 مندرج شده است.

همچنین ساعت کاری مدیریت‌ امور، ادارات و واحدهای مستقل بانک تجارت در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6 تا 13 قرار خواهد گرفت.

تمامی شعب های بانک تجارت در جهت همراهی با کاهش مصرف انرژی در این مدت وظیفه دارند،  یک ساعت قبل از اتمام کار در فصول گرم سال، دستگاه‌های سرمایشی را خاموش کنند.